Pevci

 

 

 

 

 

 Tenor - I      

 

 

Boštjan Pratneker

Marko Čevnik

 

 

 

 

 

 

 Tenor - II

 

 

 

Uroš Štruc

Danilo Založnik

Boštjan Stoporko

Robert Jamnikar

       
 Bariton      

 

 

 

 

Avgust Mitnjek

Jože Radoševič

Andrej Čurč

 

 

Bas

 

 

 

 

Branko Sovinc

Marjan Sešel

Dejan pogorevc